Tool voor de monitoring
van verantwoorde houthandel

Timber Market Survey

Voor Probos heeft Ephex in samenwerking met Graphius de Timber Market Survey ontwikkeld. Het dataportaal met de naam Thémis is gebouwd om verantwoorde houthandel te kunnen monitoren. Het portaal verzamelt de gegevens over de houtinkoop van verschillende bedrijven en brancheorganisaties. Door het opvragen van de aankopen en andere gegevens van de bedrijven kan de handel in verantwoord hout worden weergegeven.

Webapplicatie Timber market survey

Het doel van Thémis

Het doel van het dataportaal is om duurzaam bosbeheer te ondersteunen door het bevorderen van verantwoorde houtinkoop. Door het in kaart brengen van de inkopen en het categoriseren van de data kan deze op verschillende manieren worden weergeven. De bedrijven en federaties krijgen hierdoor een beter beeld van de inkooppatronen. Dit is een belangrijk onderdeel om de marktontwikkelingen te kunnen volgen en om zo de verantwoorde inkoop te bevorderen.

Timber market survey voorbeeld vragenlijst

Hoe Thémis werkt

Brancheorganisaties kunnen zich aansluiten bij het portaal. Nadat zij toegang hebben gekregen, kunnen de lidbedrijven worden uitgenodigd. De brancheorganisaties kunnen zelf bepalen wanneer de uitnodigingen en herinneringen worden verstuurd. De lidbedrijven kunnen direct beginnen met het invullen van hun gegevens en data zodra de uitnodiging hebben ontvangen. Eerst wordt gevraagd of het bedrijf een importeur, een inkoper, of beide is en welke certificeringen zij heeft. Tevens kunnen zij aangeven of ze nog lid zijn van andere branchorganisaties, zodat hier rekening mee gehouden kan worden in de verwerking van de data.

Daarna worden de inhoudelijke vragen gesteld. Het lidbedrijf wordt gevraagd aan te geven in welke productgroepen zij producten heeft gekocht of geïmporteerd om vervolgens van elke productgroep de hoeveelheid hout in te vullen in de bijbehorende eenheid. Met de daarop volgende vragen worden deze aantallen verder onderverdeeld in bijvoorbeeld houtsoort, certificering tot aan het land van herkomst.

Om deze aantallen en onderverdelingen op een gebruiksvriendelijke manier uit te vragen bij de bedrijven, was het noodzakelijk om een dynamisch formulier te bouwen. Er moeten namelijk steeds andere gegevens worden opgevraagd voor elke productgroep die het bedrijf heeft geselecteerd. Komt er een productgroep bij? Dan moeten er ook extra vragen in het formulier te voorschijn komen. Wordt een productgroep uitgezet, dan moet reeds ingevulde data van een conceptversie worden verwijderd.

Timber Market Survey dashoard

Data verwerken tot duidelijke statistieken

Het verzamelen van de cijfers van alle bedrijven is de eerste stap. Daarna begint het verwerken van de statistieken. De statistieken worden op meerdere manieren weergeven. Elke productgroep wordt individueel getoond en onderverdeeld in de verschillende certificeringstypes. Daarnaast ziet de gebruiker het percentage per certificeringstype en kan hij het verloop hiervan in de tijd zien in een grafiek. Productgroepen worden ook samengevoegd tot productcategorieën, zodat er een vergelijking gemaakt kan worden tussen verschillende categorieën.

Monitoring van lidbedrijven

Voor de brancheorganisaties is het interessant om het gemiddelde percentage gecertificeerd duurzaam hout van de eigen lidbedrijven te kunnen inzien. Daarmee kunnen zij monitoren wat het percentage gecertificeerd duurzaam hout is en of zij de gestelde targets halen. De statistieken kunnen door de gebruiker worden gefilterd, zodat alleen de data wordt getoond die voor hem op dat moment relevant is.

Timber Market Survey development over time

Benchmarking van statistieken

Voor de lidbedrijven zelf is het interessant om hun eigen cijfers te zien in de verschillende productgroepen en categorieën. Na het invullen van hun cijfers kunnen zij deze vergelijken met hun cijfers van de voorgaande jaren. Tevens kunnen zij hun eigen cijfers anoniem benchmarken ten opzichte van de andere lidbedrijven binnen hun branchorganisatie.

Timber market survey benchmarking

Data exporteren als CSV

Zowel de branchorganisaties als de lidbedrijven hebben de mogelijkheid om hun eigen data te downloaden. De cijfers zijn niet te herleiden naar een bedrijf, omdat de data wordt geanonimiseerd. Met deze geanonimiseerde data kunnen zij zelf nog meer inzichten creëren.

Timber Market Survey CSV export

Benieuwd hoe ik jou kan helpen?

Neem contact op om vrijblijvend kennis te maken.

Back to top